• Kontaktujte nás:
  • info@bhs-reality.sk

Reklamačný protokol

Realitná kancelária : BHS Reality, s.r.o., Púpavová 22, 841 04  Bratislava

Poskytnutá služba :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klient (spotrebiteľ):

Meno a priezvisko : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………………

Mobil : ……………………………………………………………………..

 

Popis reklamovanej služby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V ……………………………………., dňa …………………..                  Podpis : …………………………………………………

 

Realitná kancelária prijala reklamáciu dňa : …………………………………