• Kontaktujte nás:
  • info@bhs-reality.sk

Čo ponúkame

  • Podnikateľskú nezávislosť – pri všetkých výhodách, ktoré vám naša firma ponúka, závisí výška vášho príjmu najmä od vás
  • Progresívne finančné ohodnotenie – bližšie informácie na osobnom pohovore
  • Flexibilitu pracovného času – nikto neurčuje váš pracovný čas, nikto nesleduje váš výkon, váš čas a výkon určujú vaši klienti
  • Zaujímavú a dynamickú prácu – v priateľskom prostredí nášho tímu
  • Veľkú mieru samostatnosti – v závislosti od vášho nasadenia sa bude odvíjať aj vaše ohodnotenie
  • Tímovú podporu – zakladáme si na vysokých etických štandardoch a profesionálnom prístupe nielen voči klientom ale aj voči našim maklérom
  • Profesionálny rast
  • Podporu v prvých podnikateľských mesiacoch – osobným mentorovaním

Čo vyžadujeme

V prípade Vášho záujmu o ponúkané miesto realitného makléra
posielajte štrukturovaný životopis spolu s motivačným listom na adresu:
info@bhs-reality.sk