• Kontaktujte nás:
  • info@bhs-reality.sk

Kto sú vaši susedia? Zistíte cez novú online katastrálnu mapu

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR spustil nový mapový portál, ktorý sprístupňuje informácie z katastra nehnuteľností. Umožňuje zistiť, komu patrí ten-ktorý pozemok, vrátane podielov viacerých vlastníkov, aká je jeho výmera, účel, prípadne kto sú jeho správcovia a nájomcovia.

Katastrálnu mapu bolo možné online prezerať aj doteraz, avšak iba cez Internet Explorer a po inštalovaní pluginu. Nový webový portál s názvom Mapka aj v ďalších browseroch, napríklad Chrome či Firefoxe, a netreba do nich nič inštalovať. Beží na osobnom počítači aj na tablete.

Konkrétny pozemok možno na Mapke nájsť buď priblížením (zoomom), alebo cez vyhľadávacie okno, v ktorom funguje automatické dopĺňanie zadávaného kľúčového slova. Vyhľadávať sa dá podľa názvu obce a súpisného čísla, podľa ulice a orientačného čísla alebo podľa názvu katastrálneho územia a čísla parcely.

Nový portál zobrazuje informácie z katastra nehnuteľností s viacerými vrstvami: okrem štandardnej katastrálnej mapy aj so satelitnými snímkami, s vyznačenými poštovými adresami alebo s údajmi z takzvanej základnej bázy pre geografický informačný systém.

Mapka je zatiaľ v testovacej prevádzke. To znamená, že systém môže byť dočasne nedostupný, odpovedať pomaly, prípadne obsahovať chyby alebo neúplné informácie. Okrem toho, údaje sa aktualizujú raz týždenne (v plnej prevádzke to má byť denne).

Cieľom testovacej prevádzky je získať spätnú väzbu širokej verejnosti.  Zobrazované údaje majú informatívny charakter, neslúžia na právne účely.